Wierdenland en Waddengebied

Het deelgebied Wierdenland en Waddengebied wordt gekenmerkt door het wierdenlandschap met grote open ruimten waarin wierden(dorpen) liggen langs natuurlijke waterlopen in de kerngebieden en wierde (dorpen) in reeksen samenvallen met oude kustlijnen. Het Waddengebied heeft een grootschalig open dijkenlandschap van parallelle dijken met boerderijreeksen langs slaperdijken.
Het Nationaal Park Lauwersmeer, het Werelderfgoed Waddenzee en het Nationaal Landschap Middag-Humsterland zijn belangrijke gebieden voor de natuur en recreatie in onze provincie. Het gebied heeft een voornamelijk agrarisch karakter, met kleinschaliger landbouw langs het Reitdiep en in het Middag-Humsterland en grootschalige (voornamelijk) akkerbouw in de noordelijke kustpolders.

De Eemsdelta herbergt een haven en industriegebied van nationale betekenis. Het is één van de vijf sterkst groeiende regio’s van ons land. Sterke sectoren zijn de havengebonden bedrijvigheid, de chemie en de energiesector. De aanwezigheid van energie maakt het gebied ook aantrekkelijk voor datacentra.
Appingedam en Delfzijl vervullen een centrumfunctie. Delfzijl is de snelst krimpende gemeente van Nederland en dat heeft grote gevolgen voor het wonen, het winkelen, de gezondheidszorg en allerlei andere voorzieningen. Wij werken samen met de gemeente aan een kwaliteitsimpuls voor het centrum. Daarnaast worden nieuwe perspectieven ontwikkeld op het gebied van recreatie en toerisme.
In dit gebied liggen grote opgaven op het terrein van de waterveiligheid, ecologie, met name bij het wad en Eems-Dollard, de dalende bevolkingsaantallen en de aardbevingsproblematiek.

Samengevat zijn de opgaven om de industriële ontwikkelingen op een goede manier te verbinden met investeringen in de leefbaarheid, natuur en landschap en het Werelderfgoed Waddenzee te verbinden de achterliggende regio.