Wat heb ik gedaan?

Ik heb bij heel veel verschillende organisaties gewerkt. Van assistent-wijkcoördinator bij de gemeente Emmen in 2008 tot gebiedsontwikkelaar bij Van Wijnen Noord in de periode 2016-2018.

Bij de gemeente Emmen heb ik in 2008 bij de dienst gebied gewerkt als wijkcoördinator op de thema’s groen, grijs en sociaal. Naast klachten, meldingen van bewoners, organisaties en bedrijven in het publieke domein zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van het openbare gebied. Toekomstbestendigheid speelde nog geen grote rol. Door de economische crisis lag de nadruk op beheersbaarheid, bezuiniging en participatie.

Na de gemeente Emmen heb ik in 2010 bij het ministerie van EZ gewerkt op de afdeling perceelsregistratie. Veel gewerkt met het programma Arcgis.

In de periode 2011 – 2015 heb ik mij gericht en georiënteerd op het doen van regionaal onderzoek. Bij de statenfractie Groenlinks heb ik onderzoek gedaan naar het regionale duurzaamheidsbeleid waarbij energietransitie een belangrijk speerpunt is. Voor de toen fusie gemeente Sudwest fryslan en politieke partij Verenigd Links heb ik onderzoek gedaan naar krimpregio’s. In 2013 en 2014 heb ik veel colleges gevolgd bij de Energy Academy Europe en het eerste energy certificate gehaald.

In de periode 2016-2018 heb ik gewerkt bij Van Wijnen Noord. In de innovatie B.V. Novus videre heb ik onderzoek gedaan naar integraal toekomstbestendige dorpen in het aardbevingsgebied. In 2017 heb ik als gebiedsontwikkelaar gewerkt aan de conceptontwikkeling van het innovatieproject de Loskade op het Suikerfabriek terrein in Groningen.

Eind 2018 en 2019 heb ik als adviseur gewerkt bij kleine innovatieve bedrijfjes. Daarin geef ik voornamelijk advies op het gebied van structuur, social media, digitalisering, nieuwe verdienmodellen, beleid en visie.

Vanaf 2018 ben ik ad hoc werkzaam met het https://grotemarkt.gr/ platform. Een vind-, markt- en community plek voor lokale ondernemers in Noord-Nederland. Daarvoor zoeken we zowel innovatieve duurzame lokale ondernemers als mensen die de Stichting verder vooruit willen helpen.

Vanaf 2019 ben ik mij aan het oriënteren op de biobased economie. Wat heeft deze economie te bieden. Hoe staat de biobased economie ervoor en hoe kunnen we deze economie gebaseerd op biomassa, een hogere mate van circulariteit opschalen? Over welke producten en diensten hebben we het dan en welke werkgelegenheid kunnen we hieruit genereren? Interessante vragen, waar ik mij graag in wil verdiepen nu.

In de tijd dat ik niet werkzaam ben voor betalende organisatie ben ik veel vrijwillig actief geweest bij lokale en duurzame organisaties zoals de stadsboerderij de Wiershoeck, Humanitas onder Dak en Resto Van Harte. In tijden dat betaald werk niet tot de mogelijkheid is het een goed idee dat dit soort vrijwilligerswerk tot stand komt via een basisbaan. Dat geeft zekerheid en zingeving. Daarmee voorkom je dat mensen helemaal buiten de samenleving vallen. Werkritme en participeren naar capaciteit is enorm belangrijk voor ieder mens.