Voedsel

Voor de regio hebben we een gemeenschappelijke voedselstrategie nodig. Het Reframe project: towards a regional food frame wil samen met de gebiedscooperatie Westerkwartier een regionale cross-sectorale food factory oprichten.

De regionale food factory is een initiatief van de gebiedscooperatie Westerkwartier. Het is een maaltijden fabriek dat de grondstoffen haalt uit de regio en levert aan instituties in de regio zoals ziekenhuizen, scholen en zorgcentra.

Het grootste gedeelte van onze ingrediënten heeft een herkomst van buiten de regio of wordt ingevlogen vanuit andere landen. De regionale food factory haalt de ingredienten juist uit de eigen regio, verwerkt en levert aan de eigen regio.

Boeren, ondernemers, vormen regionale coöperaties zoals de vleescoöperatie om te voldoen aan een gegarandeerde hoeveelheid vlees, groenten van voldoende kwaliteit.

Het gaat hierbij niet alleen om het voorzien van regionale voedsel, maar ook het verbinden met cross sectorale netwerken zoals gezondheid, milieu, werkgelegenheid en hergebruik van afval. Binnen een regionaal systeem zijn de kringlopen gesloten.

Het project is mede opgezet door het reframe project: towards a regional food frame in samenwerking met de gebiedscooperatie Westerkwartier. De cooperatie en het reframe project richt zich op korte lijnen en netwerken binnen de regio. De organisaties zijn niet gericht op 1 sector maar organiseren zich cross sectoraal. Belangrijke sector zijn voedsel, energie natuur, water, biobased economy, gezondheid, welzijn en zorg.

Op het gebied van voedsel is het doel om zelfvoorzienend te zijn. Daarvoor is het belangrijk om de vraag in beeld te hebben en contacten te leggen met de grootste inkopers van voedsel. Willen ziekenhuizen, kantoren, scholen, restaurants regionaal voedsel inkopen? En onder welke voorwaarden?

Zo moeten de producten van goede kwaliteit zijn, voldoende aanwezig, goed voorbereid, gesneden, gewassen en moeten de leveranciers de opdracht meteen op de dag kunnen uitvoeren.

Het gaat om zeer grote hoeveelheden. Op dit moment zou de food factory dat nog niet kunnen leveren. De infrastructuur zou dan moeten worden aangepast. De gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft daar wel een business case voor opgesteld. Met een netwerk van verschillende coöperaties die met elkaar gaan samenwerken. Zoals een slachthuis, een energie centrale, biovergister, droger, waterzuiveringsysteem, brouwerij, maaltijden fabriek, een restaurant en een inspiratiecentrum.

Op het https://grotemarkt.gr/ platform willen wij deze grondstoffen, halffabrikaten en eind producten meer vindbaar maken voor zowel, producenten, leveranciers, afnemers en consumenten in de regio. Op het platform kunnen deelnemers van het regionale netwerk ook meteen afrekenen (marktplaats) en gemakkelijk met elkaar in contact komen via de community.