Veenkoloniën

Het deelgebied Veenkoloniën heeft een grootschalig open landschap met een rationele verkavelingsstructuur van kanalen en wijken. Landbouw is hier de hoofdfunctie en is daarmee beeldbepalend voor de inrichting. In het gebied is ruimte voor grootschalige landbouw en daarmee samenhangend heeft het gebied een grote wateropgave. Het dient meer eigen water vast te houden en de afhankelijkheid van het IJsselmeerwater te verminderen. De Veenkoloniën zien wij als het gebied waar de meeste ruimte is voor grootschalige agrarische ontwikkeling en waar ook internationaal gezien uitstekende vooruitzichten zijn voor de grootschalige productie en hoogwaardige verwerking en vermarkting van bijvoorbeeld zetmeel, suiker en zuivel.
De opgave is dan ook om de Veenkoloniën te profileren en positioneren als innovatief landbouwgebied met een duurzame energie-, water- en klimaathuishouding richting biobased economy. Het agrarisch bedrijfsleven werkt met ondersteuning van de Agenda voor de Veenkoloniën met voortvarendheid aan deze opgave op basis van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2014-2020.
Stadskanaal en Veendam aan de noordzijde en Emmen en ook Ter Apel aan de zuidzijde zijn stedelijke kernen met voor de regio belangrijke centrum- en verzorgende functies.