Universele vraagstukken

Ik ben erg geïnteresseerd in de universele vraagstukken. Waar komen we vandaan, hoe is de wereld en het universum ontstaan. Waar gaan we heen na ons dood? De laatste tijd heb ik mij verdiept in vragen die veel gesteld worden in de kosmologie, astronomie, evolutiebiologie, astrofysica, kwantum fysica, big bang theorie, uitdijing van het universum en multiversa etc.

Maar uiteindelijk kom je toch bij de vraag: waar komen we vandaan, waar gaan we heen en wat is het levensdoel van ons bestaan en zijn we alleen in het universum. Dat zijn vragen waar de wetenschap geen eenduidig antwoord op heeft. Dat is de reden waarom ik grenswetenschappen interessant, maar ook belangrijk vindt. Belangrijk omdat je vanuit filosofie en het stellen van vragen tot nieuwe inzichten kan komen. Filosofie zorgt ervoor dat we progressie in kennis kunnen maken. Wetenschap zorgt ervoor dat we die kennis kunnen toetsen en toepassen om er zinvolle dingen mee te doen. Wetenschap is dus begrenst en meer een middel of methode om tot kennis en waarheidsvinding te komen. De filosofie stelt vragen die je niet altijd wetenschappelijk kunt toetsen.

Met de combinatie tussen filosofie en wetenschappen kunnen we vragen stellen over de positie van ons ‘zijn’ in het universum. Is er meer tussen hemel en aarde, zijn we alleen in het universum. Maar we kunnen ook meer concrete vragen stellen over hoe we omgaan met onze aarde en medemens.

Na de jaren ’50 (vorige eeuw) nam de invloed van ‘God’ van af steeds meer af. Met name in de westerse landen. De invloed van wetenschap en technologie, andere overtuigingen en de nadruk op welvaart en economische groei nam juist steeds meer toe. Een verzuilde modernistische maatschappij veranderde naar een meer postmodernistische neoliberale maatschappij. Een samenleving dat draait om groei, welvaart en individualisme.

Momenteel lopen we tegen de grenzen aan van deze ‘oneindige’ groei. En is het de vraag of we alleen maar willen groeien of we dat we onze energie in andere dingen willen steken. Willen we bijvoorbeeld een reserve planeet koloniseren of willen we juist zorgen dat we een meer leefbare aarde maken voor onze toekomstige generaties? Lossen we interne problemen op aarde eerst zelf op of gaan we kijken hoe we kunnen profiteren van grondstoffen buiten de aarde?