Thorium

Op dit moment is Thorium een controversieel onderwerp. Zowel politiek, economisch als maatschappelijk werpt kernenergie namelijk vragen op. De linkerkant van het politieke spectrum ziet niets in kernenergie. Dus ook niet in Thorium. Te duur, te ingewikkeld en onbetrouwbaar als energiebron. Bovendien zijn er goedkopere alternatieven zoals wind, zon en biomassa.

De rechterkant van het politieke spectrum ziet juist veel heil en mogelijkheden in Thorium. Bovendien moet je geen mogelijkheid uitsluiten als het gaat om de toekomstige energiemix. Thorium mag nu misschien nog duur en niet goed uitontwikkeld zijn. Maar op termijn is het een betaalbare en relatief veilige vervanger van uranium en plutonium. Thorium is daarbij ook veelvuldig verkrijgbaar als grondstof, de halveringstijd (circa 300 jaar) en radioactieve straling is gering.

Toch zijn de technische bezwaren om Thorium te gebruiken nog groot.

De komende 30-50 jaar zullen we voor een CO2 arme economie nog afhankelijk blijven van hernieuwbare energie uit wind, zon, biomassa, waterkracht en warmte. Ook dat zijn geen optimale energiebronnen. Vermoedelijk blijven we de eerste 30 jaar nog grotendeels afhankelijk van steenkool, olie en gas. Dat is een geen heel rooskleurig toekomstperspectief maar waarschijnlijk wel de realiteit.