Regionomie

De Regionomie geeft ruimte aan de regionale samenleving en economie. Binnen de regionomie gaan we kijken hoe we de regionale economie en samenleving meer weerbaar kunnen maken voor invloeden van buitenaf. Hoe beschikken we weer meer over eigen geproduceerde energie, voedsel, grondstoffen en zorg. Hoe richten we ons systeem in zodat we meer invloed hebben op ons onderwijs, innovaties en ons eigen gebied.

Vanaf 2008 heeft iedereen op de een of andere manier de crisis van dichtbij meegemaakt. Werkgelegenheid en bedrijvigheid nam af, mensen stonden op straat en bedrijven gingen failliet. Deze crisis nodigt ons uit om anders te kijken naar onze samenleving. Een samenleving die duurzamer en meer weerbaar is en waarbij de verdienkracht en de geldstromen in de regio blijven circuleren. Een regio die meer zijn eigen duurzame energie, voedsel en grondstoffen organiseert en distribueert is minder kwetsbaar. Bovendien dragen zelfregulerende regio’s bij aan een sterke identiteit van de regio. We staan daarbij aan het begin van een derde industriële revolutie. Waarbij burgers en regio zelfstandig hun eigen energie opwekken en meer nadruk leggen op regionale interacties:

De Regionomie kijkt naar zowel de financiële als fysieke en sociale stromen van de regio. Waar haalt de regio zijn kapitaalstromen vandaan. Hoe gaat de regio om met inkomende en uitgaande energie-, water, voedselstromen. Welke grondstoffen heeft de regio nodig, welke grondstoffen verlaten de regio en hoe verwerkt de regio deze stromen? Hoe kunnen we via regionaal ketenbeheer toe naar een circulaire regionale en meer biobased economie? Welke migratie stromen vinden er plaats in de regio en hoe gaan we om met krimpregio’s?

Deze vragen hebben grote impact op de stabiliteit en weerbaarheid van de regio. Momenteel kijken we deels naar deze stromen. Maar we hebben nog geen goed plan om deze stromen op een duurzame en weerbare wijze te beheren. Wel zijn de eerste stappen gezet om naar een meer groene chemische economie te gaan en zijn we deels bezig met het elektrificeren en verduurzamen van onze regionale energiehuishouding.

Welke middelen kunnen bijdragen aan een sterke lokale/regionale economie. Zijn we al toe aan een regionale munt die de sociale economische regionale banden en de identiteit van de regio versterkt. Of durven we dat nog niet aan? In 2016 hebben we geëxperimenteerd met de Groninger Gulden. Een lokale munt die alleen door de regio kan circuleren om het verdienvermogen binnen de regio te houden. Op dat moment was de regio nog niet helemaal klaar voor een eigen regionale munt. Aan de ene kant jammer, omdat dit een heel mooi instrument is om het geld binnen de eigen regio te houden en te kunnen koppelen aan duurzame, innovatieve en inclusieve groei.

Moeten we de regionale economie versterken en verduurzamen door meer producten en diensten te produceren vanuit biomassa en reststromen. In welke mate kan biomassa een waardevolle vervanger zijn voor de petrochemie. Kunnen we een groene industriële revolutie in het Noorden realiseren door over te schakelen naar een biobased economy en een biobased society? Een maatschappij waarbij zowel producent, afnemer als consument bewust zijn van de biobased economy.

Waar bestaat de regionomie uit? Op deze website beschrijf ik de mogelijkheden van de regionomie. Is een volledige regionaal duurzame energiehuishouding mogelijk? Hoe en waar produceren we ons voedsel en waar verkopen we ons lokaal geteelde voedsel? Waar halen we onze grondstoffen vandaan, kunnen we grondstoffen grotendeels zelf produceren en vervangen door grondstoffen gemaakt van biomassa? Sluiten onderwijs en innovaties nog aan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen? In welke mate is de gemeenschap betrokken bij deze nieuwe ontwikkelingen? Hoe richten we de zorg in, in een vergrijzende regio? Hoe trekken we meer toeristen naar stad en ommeland zonder de negatieve gevolgen. Waar ligt de kracht van de regio, hoe zien wij (identiteit) onze regio en hoe zien andere dat (imago)?