Provincie Groningen

De provincie Groningen gaat over de volgende thema’s:

 1. Energietransitie
 2. Gaswinning
 3. Natuur en landschap
 4. Wonen en welzijn
 5. Klimaat en energie
 6. Werken en ondernemen
 7. Verkeer en vervoer
 8. Cultuur en erfgoed
 9. Water, milieu en veiligheid
 10. Landbouw, veeteelt en visserij
 11. Openbaar bestuur
 12. Subsidies
 13. Vergunningen
 14. Projecten