Korte Ketens

Van globale import van grondstoffen voor de grootschalige landbouw en veeteelt naar een meer regionaal systeem met korte regionale ketens.

Een regionaal systeem heeft meer korte ketens en kan beter circulair ingericht worden, waarin de kringlopen meer gesloten zijn. Het huidige landbouw en veeteelt systeem is een lineair systeem waarin de negatieve externe factoren afgeschoven wordt op degene die weinig macht hebben in de markt. Daardoor plegen we roofbouw op de grond, de producenten van grondstoffen (soja, mais, graan, palmolie) en de boeren zelf en uiterlijk de leefomgeving van de consument wereldwijd. Zij produceren op basis van de rat race naar zo laag mogelijke kosten. De macht van de markt is in handen van de supermarkten die grootschalig producten inkopen en een zo laag mogelijke prijs bedingen op boeren en andere leveranciers. Dat betekent dat boeren en leveranciers niet kunnen investeren in duurzaamheid. Zolang consumenten niet bereid zijn om de werkelijke prijs te betalen of supermarkten gezamenlijk duidelijke afspraken maken over duurzaamheid, grondgebruik en de externe kosten zal dit systeem in stand blijven.

Een andere manier is het zoeken naar regionale verbindingen die produceren voor en door de regio. In een regionaal netwerk binnen bijvoorbeeld een gebiedscoöperatie is er minder sprake van een onevenwichtige machtsrelatie tussen producent, leverancier en afnemer. Ook de consument speelt daarin een rol. Maar de focus ligt op een circulair systeem van duurzaam produceren voor de regionale markt. Waarbij biobased grondstoffen verwerkt worden tot half-fabrikaten en eindproducten en de afvalstoffen opnieuw aan cross-sectorale productieprocessen toegevoegd kunnen worden. Afval van koffie wordt hierin vaak gebruikt als voorbeeld van de blauwe economie.

Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een goed voorbeeld van een regionaal samenwerkingsverband waarin duurzaamheid, het sluiten van kringlopen en de productie door en voor de regio centraal staat.