GRESCO

De Groningse Energie Service Compagnie richt zich op het energieneutraal maken van de circa 250 gebouwen van de Gemeente Groningen. Dit past binnen het streven van de Gemeente Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn. De activiteiten van Gresco zijn opgenomen in de Monitor Groningen Energieneutraal 2035.

De Groningse Energie Service Compagnie is verantwoordelijk voor het integraal energiemanagement van het gemeentelijke vastgoed en beheert het totale energiebudget. Dit geld wordt gebruikt voor twee doelen: de betaling van de energierekening en de financiering van duurzame, energiebesparende investeringen in gemeentelijk vastgoed. De Gresco zorgt voor de kennis, de business case en de financiering. De partners voeren de werkzaamheden uit. Er wordt samengewerkt met de diverse interne afdelingen en met externe partners. De kosten voor de projecten worden terugverdiend door de lagere energielasten en besparingen op het onderhoud. 

 De Gresco is een project dat inhoudelijk valt onder het programma ‘Groningen geeft energie’ en organisatorisch gepositioneerd is bij de afdeling Vastgoedmanagement. De Gresco functioneert als een zelfstandig projectbureau, dwars door de gehele gemeentelijke organisatie.

De Gresco richt zich op dit moment vooral op het eigen vastgoed van de Gemeente Groningen. Maar er wordt ook verder de toekomst in gekeken. De Gresco experimenteert met duurzame innovaties en wil in haar projecten, in navolging van het coalitieakkoord, op zoek naar andere manieren van samenwerking en cofinanciering dan we nu gewend zijn als gemeentelijke organisatie. Hiermee wordt ingezet op een nieuwe manier van werken, aansturen, financieren, verantwoorden en samenwerken.