Geopolitiek

Ik ben al jaren geïnteresseerd in geopolitieke machtsvraagstukken. Verschuift de macht van de hegemonie Amerika naar China. Zijn we terecht bang voor Rusland, welke rol speelt olie, banken, de petrodollar, nieuwe energie systemen en de militaire industrie in ons wereldsysteem? Het zijn vragen die ook vaak vanuit een bepaald perspectief als narratief verteld worden in de massamedia. Daardoor krijgen we beelden en verhalen vaak door vanuit een selectief gekleurd perspectief.

Ik vind het interessant om dat perspectief vanuit een andere context te belichten. Niet omdat ik beweer zelf heel objectief te zijn. Maar omdat er verschillende narratieve en beeldende perspectieven zijn die vaak wat eenzijdig in de massamedia terecht komen.