Gebiedscoöperaties

Gebiedscoöperaties zijn per definitie regionaal georiënteerd. Ze produceren voedsel, energie, verzorgen de logistiek voor en door de regio. Het streven is om op een duurzame wijze de kringlopen te sluiten en streven naar een meer zelfvoorzienende economie. In Groningen loopt de gebiedscoöperatie Westerkwartier hierin voorop. Maar er zijn ook relatief nieuwe gebiedscoöperaties opgericht zoals de gebiedscoöperatie Westerwolde.

Daar waar Westerkwartier zich meer richt op voedsel, energie en duurzaamheid ligt de focus van Westerwolde op ondernemerschap, maatschappelijke en economische innovaties. Gebiedsontwikkeling, Techniek en maakindustrie, Ondernemerschap, Bio based economy, Energietransitie, Regionaal voedsel en Zorg zijn bij de gebiedscoöperatie Westerwolde belangrijke thema’s.