Energy Valley Regio

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord vormen samen de Energy Valley regio met een stevige concentratie van de Nederlandse energieproductie, bedrijvigheid en kennis. De regio is dé nationale energieleverancier met grootschalige en decentrale opwek en opslag, op een gunstige plek met energiehavens aan de Noordzee en in het hart van het Noord-Europese gas- en stroomnet.

Hiermee wordt een schakelrol vervuld als ‘energierotonde’ voor een stabiele Nederlandse en Europese energievoorziening. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken daarbij samen aan een breed programma met investeringen in nieuwe infrastructuur, kenniscentra en innovatieve energiesystemen. Dit is een belangrijke motor voor de economie en werkgelegenheid in de regio en daarbuiten.

Activiteiten Stichting Energy Valley ondergebracht bij New Energy Coalition

De stichtingen Energy Valley, Energy Academy Europe en Energy Delta Institute hebben in 2018 hun krachten gebundeld in New Energy Coalition. 

De Energy Valley regio blijft de hotspot voor energie-innovatie ontwikkelingen.