Energie Organisaties

De regio Noord profileert zich als koploper regio voor duurzame energie en innovatie. Is dat ook echt zo? Of heeft het Noorden vooral de ambitie om het stopcontact van Nederland te zijn? Duidelijk is dat in het Noorden regionale en lokale organisaties actief zijn om de energietransitie vooruit te helpen. Dat gaat duidelijk met vallen en opstaan en een grote mate van onduidelijkheid en onzekerheid. Op welke energiemix willen we inzetten en welke inzet vergt dat van bedrijven, overheden, burgers en belanghebbenden?